PRIVĀTUMA POLITIKA UN DATU DROŠĪBA

Vietni - www.wrapitwrapper.com - pārvalda Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WRAP IT", registrācijas numurs: 42103104974, juridiskā adrese: Brīvības iela 162/2-57, Rīga, Latvija, LV-1012, (turpmāk – "Wrap it"). "Wrap it" darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Iepērkoties mājas lapā, jāievada personas dati (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts). Šī informācija ir vajadzīga pavadzīmes noformēšanai un preču piegādes veikšanai. Dati netiek izpausti trešajām personām, un pēc īpašnieka pieprasījuma var tikt dzēsti.

Attēliem mūsu mājaslapā ir ilustratīva nozīme un tie var atšķirties no reālā produkta atkarībā no datora ekrāna iestatījumiem.

Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras "Wrap it", ar privātpersonas piekrišanu, no tās iegūst, lai izpildītu piegādes noteikumus.
Personas datu iegūšana var notikt šādi:
  •  sniedzot kontaktinformāciju (tostarp Jūsu vārdu, uzvārdu,  adresi, telefona numuru, e-pasta adresi) vietnē www.wrapitwrapper.com;
  •  izmantojot sīkdatnes (cookies) vietnē www.wrapitwrapper.com.

Citu datu ieguve

Vietnē var tikt veikta arī citu datu vākšana, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. 

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt  klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta. Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības ar klientu.
 
Labākai klientu apkalpošanai "Wrap it"  informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus "Wrap it" un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī nopirkto preču piegāde.

Personas datu nodošana uz ārvalstīm

"Wrap it" dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība. "Wrap it" apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
- klients tam ir piekritis;
- personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;
- personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
- personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Klienta personas datu aizsardzība

"Wrap it" veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām. 

Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
- kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots;
- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
- informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi "Wrap it" tīmekļa veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Klientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi -  [email protected].

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.